blog-post

Postuar më: 07-02-2024

Marrëveshje e Bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Drejtësisë, Akademisë së Drejtësisë Dhe Odës së Ndërmjetësuesve të Kosovës

Sot më 07 shkurt 2024, Akademia e Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë dhe Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi e cila ka për qëllim përcaktimin e detyrave dhe përgjegjësive të palëve nënshkruese, në ofrimin e trajnimeve të vazhdueshme (ri-freskuese) për ndërmjetësuesit e licencuar në Republikën e Kosovës, dhe pajisjes së ndërmjetësuesve me njohuri të avancuara për realizimin e ndërmjetësimit në pajtim me legjislacionin në fuqi.

  • gallery

Shpërndaje :