blog-post

Postuar më: 12-02-2024

Moduli: Etika profesionale dhe përgjegjësia disiplinore, sesioni i tretë: Përgjegjësia, shkeljet dhe masat disiplinore ndaj gjyqtarëve

Më 12 shkurt 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është duke realizuar trajnimin teorik, nga moduli “Etika profesionale dhe përgjegjësia disiplinore”, në mbështetje të trajnuesit z. Lumni Sallauk, gjyqtar në e Apelit.

Në kuadër të këtij sesioni janë duke u trajtuar: Përgjegjësia disiplinore, shkeljet disiplinore për gjyqtarë (neni 5) dhe Masat disiplinore.

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe raste praktike. Përfitues të trajnimit janë 15 gjyqtarë të sapoemëruar 2024/2025.

Shpërndaje :