blog-post

Postuar më: 09-07-2024

Moduli –Procedurat alternative, sesioni i gjashtë : Diversioni

Më 09 korrik 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është duke realizuar trajnimin teorik nga moduli “Procedurat alternative” me trajnues z. Kujtim Munishi, Prokuror në Prokurorinë Themelore Prishtinë.

Në kuadër të këtij sesioni po trajtohen: nocioni i institutit të diversionit, përparësitë dhe mangësitë e diversionit, avancimi i diversionit, dispozitat e nenit 226të KPP-së dhe diversioni si masë e sigurimit.

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 15 gjyqtarë të sapo emëruar.

Shpërndaje :