blog-post

Postuar më: 07-02-2024

Podmodul – Razvoj socijalnih veština sudija, treća sesija: Upravljanje vremenom kao predispozicija za upravljanje stresom

Dana 07. februara 2024. godine, u okviru Programa početne obuke, Akademija pravde, za novoimenovane sudije jedanaeste generacije, sprovodi teorijsku obuku u okviru podmodula „Razvoj socijalnih veština sudija“, uz podršku trenera Prof. Fatmir Qollakaj trener na Akademiji pravde. U okviru ove sesije, teme koje se obrađuju su: Upravljanje vremenom kao predispozicija za upravljanje stresom, pozitivni i degenerativni elementi i faktori u društvu i radnom okruženju, posebno oni koji se odnose na stres i različite stresore. Metodologija obuke se razvija kroz interaktivnu metodu zasnovanu na slučajevima. Korisnici obuke su 15 novoimenovanih sudija 2024/2025.

Shpërndaje :