blog-post

Postuar më: 08-02-2024

Risitë e Ligjit për Konfliktet Administrative

Më 08 Shkurt 2024, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me SIGMA (nismë e përbashkët e OECD dhe Bashkimit Evropian, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme janë duke realizuar aktivitetin trajnues me temë “Risitë e Ligjit për Konfliktet Administrative”.

Trajnues të angazhuar janë: znj. Delushe Halimi, gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës, z. Andrej Kmecl gjyqtar nga Gjykata Supreme e Sllovenisë dhe z. Zhani Shapo, ekspert kryesor që e ka mbështetur hartimin e ligjit të ri.

Synimi kryesor i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të pjesëmarrësve rreth ndryshimeve që ka sjell Ligji i ri për Konfliktet Administrative.

Metodologjia e trajnimit është e karakterit të kombinuar me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive.

Përfitues të këtij trajnimi janë: gjyqtarë nga Gjykata Supreme, Gjykata e Apelit, Gjykatat Themelore si dhe bashkëpunëtorë profesional.

  • gallery

Shpërndaje :