Vendimet

  • 13.12.2017 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 01 dhjetor 2017 Shkarko »
  • 08.11.2017 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 19 tetor 2017 Shkarko »
  • 20.09.2017 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 12 shtator 2017 Shkarko »
  • 20.07.2017 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 18 korrik 2017 Shkarko »
  • 07.06.2017 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 01 qershor 2017 Shkarko »
  • 08.05.2017 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 05 maj 2017 Shkarko »
  • 12.04.2017 Vendimet e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë 03 prill 2017 Shkarko »