Trajtimi i dëshmitarëve - Mentorim për Bashkëpunëtor Profesional

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Hotel Astoria
Qyteti : Gjilan

Trajnues:

  • Gabriele Watts,Sir Howard Morrison KCMG
  • CBE
  • KC

22/02/2024 - 23/02/2024