blog-post

Postuar më: 15-05-2024

Moduli: Kodi Penal-pjesa e veçantë, sesioni i tretë - Veprat penale kundër të drejtave në marrëdhëniet e punës dhe veprat penale kundër integritetit seksual

Më 15 Maj 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është duke realizuar trajnimin teorik nga moduli “Kodi Penal-pjesa e veçantë” me trajnues z. Naim Abazi, Prokuror në Prokurorinë Speciale. Në kuadër të sesioni janë duke u trajtuar: veprat penale kundër të drejtave në marrëdhëniet e punës dhe veprat penale nga kapitulli XX, kundër integritetit seksual. Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 15 gjyqtarë të sapoemëruar.

Shpërndaje :