Mreža prijatelja AP-a

Civilno društvo na Kosovu ima snažnu ulogu u praćenju i podizanju svesti o pitanjima pravosuđa. Snažno partnerstvo između Akademije i civilnog društva je od suštinskog značaja za promovisanje dobrih praksi za sudije, tužioce i pomoćno osoblje u pitanjima koja se odnose na ljudska prava, korupciju, organizovani kriminal, nasilje u porodici i posebno pristup pravdi. 

Kao podršku ovoj ulozi, Akademija pravde je potpisala Memorandum o razumevanju sa nevladinim organizacijama kroz koji namerava da iskoristi iskustvo i kapacitete svih strana u promovisanju najboljih praksi u službi kosovskog pravosuđa i tužilaštva.

atrc

The Advocacy Training and Resource Center (ATRC)

BIRN

Balkan Investigative Reporting Network

INSTITUTI DEMOKRATIK I KOSOVËS

INSTITUTI DEMOKRATIK I KOSOVËS

Voice of Roma, Ashkali and Egyptians

Voice of Roma, Ashkali and Egyptians

FOL