Valon Kurtaj (2017-2019)

Valon Kurtaj je imenovan za izvršnog direktora Akademije pravde na sastanku Upravnog vijeća održanog 19. oktobra 2017. godine. U toj funkciji njegove glavne aktivnosti i odgovornosti su upravljanje, opšta administracija i zakonitost rada Akademije i sprovođenje funkcija direktor, određen zakonom i podzakonskim aktima Akademije pravde.

Izbor na mesto izvršnog direktora Akademije, Kurtaj je suspendovao funkciju sudije za teške zločine u Osnovnom sudu u Prištini, gdje je privremeno prebačen iz Osnovnog suda u Prizrenu, koji je vršio od avgusta 2012. godine.

Tokom aprila i jula 2012. godine, Kurtaj je angažovan na poziciji pravnog savjetnika u GIZ / EU (IPA), projekat "Otvoreni regionalni fond za istočnu Evropu - borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, jačanje mreže tužilaštva";

Od 2009-2011 g. Valon Kurtaj je bio angažovan na položaju pravnog savetnika u Tužilaštvu EULEKS-a (Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu). Od jula 2008. do marta 2009. godine bio je angažovan na poziciji pravnog savjetnika i neupravljavajućeg kredita u Pro Credit Bank-u filijale u Prizrenu.

Tokom 2005-2008. g. Kurtaj je radio kao pravni savjetnik u projektu koji je podržao GTZ implementirao Rodeco Consulting GmbH. Ovaj projekat je podržao Četvrti stub UNMIK-a, odnosno javnih preduzeća u kancelariji Peć. Isti zadatak od avgusta 2004. do februara 2005. godine je obavljen u kancelariji Prizrena.  

Tokom februara 2004.-jula 2004. godine, Valon Kurtaj je bio na položaju stazera u Okružnom sudu u Prizrenu, gdje je vodio ovu praksu kao dobrovoljac. Pre toga je bio pravni savetnik advokatske kancelarije Hlki Kurtaj.

g. Kurtaj je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, a diplomirao je 2003. godine, dok je u 2007. godini položio pravosudni ispit. U 2012. godini završio je obuka za sudije i tužioce, koju je organizovao Kosovski institut za pravosuđe. Zatim je 2013. godine završio studije Master / Wake Forest University u SAD-Severnoj Karolini.

Tokom 2004-2017. Učestvovao je na različitim treninzima o menadžerskim vještinama, komunikaciji, ljudskim resursima, organizovanom i finansijskom kriminalu, korupciji, obuci za trenere itd.