Program Obuke

  • Program Početne Obuke Generacija X novoimenovanih sudija 2023-2024
    28.04.2023 Program Početne Obuke Generacija X novoimenovanih sudija 2023-2024 Početna obuka traje dvanaest (12) meseci. Određivanje vremena po zakonu omogućava da obuka bude intenzivna, a struktura programa početne obuke za 2023/2024. godinu podeljena je u dva dela. Prvi deo uključuje teorijsku obuku kombinovanu sa razmatranjem slučajeva iz sudske prakse, simulacije itd., dok je drugi deo praktične obuka praćeno obukom u vansudskim institucijama vezanim za rad sudija i tužilaca. Davnlod »
  • Program Početne Obuke Generacija X novoimenovanih tužioce 2023-2024
    28.04.2023 Program Početne Obuke Generacija X novoimenovanih tužioce 2023-2024 Početna obuka traje dvanaest (12) meseci. Određivanje vremena po zakonu omogućava da obuka bude intenzivna, a struktura programa početne obuke za 2023/2024. godinu podeljena je u dva dela. Prvi deo uključuje teorijsku obuku kombinovanu sa razmatranjem slučajeva iz sudske prakse, simulacije itd., dok je drugi deo praktične obuka praćeno obukom u vansudskim institucijama vezanim za rad sudija i tužilaca. Davnlod »