Naucni Casopisi

  • Naucno pravni casopis Opinio Juris
    07.12.2015 Naucno pravni casopis Opinio Juris Ovaj časopis sadrži radove raznih autora: sudija, tužilaca, profesora univerziteta, pravnika, itd. koji se u svojim radovima bave različitim temama u vezi sa pravnom praksom nacionalnim i međunarodnim pravom Davnlod »
  • Justicia 2015
    01.05.2015 Justicia 2015 Naučni pravni časopis kandidata na Programu za početnu obuku 2013/2015 u Kosovskom institutu za pravosuđe Davnlod »