Bilten

 • Bilten maj 2023
  11.08.2023 Bilten maj 2023 Opšte aktivnosti, Aktivnosti Programa za Početne Obuke (PPO), Aktivnosti Programa za Kontinuirane Obuke (PKO), Aktivnosti za sudsko i tužilačko administrativno osoblje, Aktivnosti za slobodna zanimanja, Aktivnosti obuke trenera Davnlod »
 • Bilten mart 2023
  12.05.2023 Bilten mart 2023 Opšte aktivnosti, Aktivnosti Programa za Početne Obuke (PPO), Aktivnosti Programa za Kontinuirane Obuke (PKO), Aktivnosti za sudsko i tužilačko administrativno osoblje, Aktivnosti za slobodna zanimanja, Aktivnosti obuke trenera Davnlod »
 • Bilten februar 2023
  27.03.2023 Bilten februar 2023 Aktivitetet e përgjithshme, Aktivitetet nga Programi i Trajnimit Fillestar (PTF), Aktivitetet nga Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), Aktivitetet për bashkëpunëtorët profesional dhe zyrtarët ligjor të gjykatave dhe prokurorive Davnlod »
 • Bilten jaunuar 2023
  23.03.2023 Bilten jaunuar 2023 Opšte aktivnosti, Aktivnosti Programa za Početne Obuke (PPO), Aktivnosti Programa za Kontinuirane Obuke (PKO), Aktivnosti za sudsko i tužilačko administrativno osoblje, Aktivnosti za slobodna zanimanja, Aktivnosti obuke trenera Davnlod »