Program za Istrazivanje I Publikacije

U cilju sprovodjenja obuke sa savremenom metodologijom, AP ima poseban fokus izgradnju kapaciteta trenera. U tom smislu neprekidno se organizuju obuke za trenere tako da oni primenjuju najsavremenije tehnike treninga.

Jedan broj obuka trenera koriste se za izradu nacrt programa za obuke I specificnih modula obuke. Ovaj pristup se sprovodi tako da treneri budu ukljuceni u identifikovanju potreba za obukom, kao I u metodologiji za sprovodjenje programa obuke.

Razvoj metodologije obuka je podržan I od strane specificnih pravila selekcije kao trener u AP kao I primena prirucnika za trenera I mentora KIP-a.

Rukovodilac Programa za Istrazivanje i Publikacije je: Gdj. Luljete Hetemi

E-mailluljete.hetemi@rks-gov.net

Tel038 200 18 673