Obuka trenera

U cilju sprovodjenja obuke sa savremenom metodologijom, AP ima poseban fokus izgradnju kapaciteta trenera. U tom smislu neprekidno se organizuju obuke za trenere tako da oni primenjuju najsavremenije tehnike treninga.

Jedan broj obuka trenera koriste se za izradu nacrt programa za obuke I specificnih modula obuke. Ovaj pristup se sprovodi tako da treneri budu ukljuceni u identifikovanju potreba za obukom, kao I u metodologiji za sprovodjenje programa obuke.

Razvoj metodologije obuka je podržan I od strane specificnih pravila selekcije kao trener u AP kao I primena prirucnika za trenera I mentora AP-a.

Prema članu 5 pravila za izbor privremenih trenera AP-a , zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Kosovski Institut za Pravosudje (AP) je počeo proces izbora privremenih trenera 

1. Obaveštenje o primeni za privremene trenere AP

2. Upitnik za trenere Kosovskog Instituta za Pravosudje

3. Obrazac za apliciranje za privremene trenere Kosovskog Instituta za Pravosudje

4. Pravila za izbor privremenih trenera u KIP