Priručnik i vodič

  • Standardne operativne procedure za istragu i suđenje u slučajevima eksploatacije dece u upasnim oblicima rada
    18.02.2022 Standardne operativne procedure za istragu i suđenje u slučajevima eksploatacije dece u upasnim oblicima rada Definicije prema međunarodnim standardima, kao i standardima ljudskih prava, obavezuju pravosudni sistem na Kosovu, na njihovu direktnu primenu i u slučaju mogućeg sukoba sa domaćim zakonskim odredbama imaju prednost nad njima. Davnlod »