Departman za pravne i opšte usluge

1.      Misija Departmana za pravne i opšte usluge je da upravlja aktivnostima Akademije u vezi sa pravnim uslugama, komunikacijom i međuinstitucionalnom saradnjom, uslugama informacionih tehnologija, fizičkim uslovima rada, neophodnom opremom, uslugama podrške i logistikom.

2.      Dužnosti i odgovornosti Departmana za pravne i opšte usluge:

2.1. Pružanje saveta i ekspertize o pravnim pitanjima, uključujući izradu, analizu i/ili komentar zakonskih i podzakonskih akata;

2.2.Upravljanje internim i eksternim komunikacijama Akademije, uključujući njenu veb stranicu i društvene mreže.

2.3.Upravljanje među institucionalnom komunikacijom, međunarodnom saradnjom i koordinacijom donatora;

2.4.Pružanje usluga prevođenja za aktivnosti Akademije;

2.5.Pružanje IT podrške osoblju Akademije i obezbeđivanje kvalitetnih usluga IT opreme;

2.6. Sprovodi procedure za upravljanje dokumentima.

2.7. Pruža administrativne i logističku usluge/podršku Akademiji kao što su održavanje i čišćenje prostorije objekata, upravljanje zalihama i održavanje u magacinima itd.

2.8. Obezbeđuje sprovođenje procedura za upravljanje svim vozilima kojima Akademija raspolaže u skladu sa važećom zakonskom regulativom, koordinira sa nadležnim institucijama za izveštavanje o stanju vozila (servisiranje, održavanje, troškovi derivata itd.);

2.9. Upravlja arhivskim sistemom i internim, ulaznim i odlaznim dokumentima Akademije;

2.10.  Vrši prijem, kontrolu imovine, upravljanje zalihama, inventar i magacine Akademije;

2.11.  Obezbeđuje pružanje usluga prevoza i upravlja vozilima Akademije i vozilima koja su u njenoj upotrebi;

2.12.  Učešće i pružanje podrške aktivnostima Departmana za obuku;

2.13.  Pružanje podrške drugim jedinicama Akademije, po potrebi;

2.14.  Učešće u procesu budžetskog planiranja aktivnosti departmana.


3.      U sastavu Departmana za pravne i opšte usluge, su sledeće divizije:

            3.1  Odsek za pravne usluge i međuinstitucionalnu saradnju;

            3.2   Odsek za informacionu tehnologiju, i

            3.3 Odsek za administrativnu i logističku podršku.

4.      Departmanom za pravne i opšte usluge rukovodi Direktor koji izveštava Izvršnom direktoru Akademije.

5.      Broj zaposlenih u Departmanu za pravne i opšte usluge je trinaest (13).