Odluke

  • 26.07.2023 Odluke Upravnog Saveta Akademije Pravde, 20 Jun 2023 Davnlod »
  • 08.05.2023 Odluke Upravnog Saveta Akademije Pravde, 08 maj 2023 Davnlod »
  • 14.04.2023 Odluke Upravnog Saveta Akademije Pravde, 14 april 2023 - PPO Sudija Davnlod »
  • 14.04.2023 Odluke Upravnog Saveta Akademije Pravde, 14 april 2023 - PPO Tuzioca Davnlod »
  • 14.04.2023 Odluke Upravnog Saveta Akademije Pravde, 28 mart 2023 Davnlod »