Odluke

  • 30.09.2019 Odluke Upravnog Saveta Akademije Pravde, 26 septembar 2019 Davnlod »
  • 05.07.2019 Odluke Upravnog Saveta Akademije Pravde, 05 jul 2019 Davnlod »
  • 02.07.2019 Odluke Upravnog Saveta Akademije Pravde 21 Jun 2017 Davnlod »
  • 20.06.2019 Odluke Upravnog Saveta Akademije Pravde, 31 maj 2019 Davnlod »
  • 09.01.2019 Odluke Upravnog Saveta Akademije Pravde, 26 decembra 2018 Davnlod »