Program Obuke

  • Program Kontinuirane Obuke 2017
    16.03.2017 Program Kontinuirane Obuke 2017 Sadržaj ovog programa uključuje teme profesionalnog karaktera iz oblastima kao krivično pravo (materijalno, procesno i izvršenje krivičnih sankcija), građansko pravo (materijalno, procesno i sve podele polja), pravda za decu (gradjanski i krivični aspekt), komercijalni i finansijsko pravo, upravno pravo, evropsko pravo i međunarodno, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i nediskriminacije, proceduralne i suštinske aspekti od prekršaja kao i teme interdisciplinarne karaktera. Davnlod »