Obuka za menadžment u sudovima i tužilaštvima

Upravljanje sudovima i tužilaštvima su ključni faktori za nesmetano odvijanje procesa u sudovima i tužilaštvima koje oni vode. Za fer i efikasno rukovođenje sudovima i tužilaštvima, važno je kontinuirano podizanje kapaciteta predsednika, glavnih tužilaca, nadzornih sudija ogranaka, načelnika odeljenja i odeljenja koje oni vode. Ovo je u cilju poboljšanja kvaliteta usluga, održivosti i povećanja efikasnosti rada u sudovima i tužilaštvima.


Imajući to u vidu, Pravna akademija će organizovati posebne obuke za gore navedene kategorije u skladu sa važećim politikama i standardima i zakonskim zahtevima.

 

Trajnimet për menaxhementin të gjykatave dhe prokurorive për vitin 2022