Program Rada / Obuke

  • 09.03.2022 Plan rada i učinka za 2022. godinu Akademija pravde je posebna institucija u pravosudnom sistemu posebno za jačanje kapaciteta sudija i tužilaca uključujući i druge profesionalce pravosudnog i tužilačkog sistema. U cilju obezbeđivanja efikasnog rada u pružanju obuke i drugih usluga definisanih Zakonom o AP-u za svoje korisnike, Akademija pravde je pripremila Plan rada za 2022. godinu, u kojem planu su predstavljeni ciljevi i dinamika ostvarivanja ovih ciljeva za ovu godinu. Davnlod »
  • Program Obuke 2022
    01.01.2022 Program Obuke 2022 Na osnovu podataka Akademije Pravde, iz Programa obuke za 2021. godinu realizovali su se aktivnosti planirane u skladu sa Okvirnim programom 2021-2022, odnosno Programom obuke za 2021. godinu uključujući i druge aktivnosti koje se potom integrišu u nastavni plan i program na zahtev partnera i donatorskih projekata. Davnlod »