Program Rada / Obuke

 • Program obuke 2023.
  25.11.2022 Program obuke 2023. Program obuke za 2023. godinu usvojen je od Upravnog Saveta Akademije Pravde dana 22.11.2022. Davnlod »
 • Plan rada i učinka za 2023. godinu
  25.11.2022 Plan rada i učinka za 2023. godinu Plan rada i učinka ima za cilj da precizno definiše aktivnosti u sprovođenju programa AP-a uzimajući u obzir kapacitete i resurse ove institucije, najbolje iskustvo i praksu kao i nove razvoje. Davnlod »
 • Plan rada i učinka za 2022. godinu
  09.03.2022 Plan rada i učinka za 2022. godinu Akademija pravde je posebna institucija u pravosudnom sistemu posebno za jačanje kapaciteta sudija i tužilaca uključujući i druge profesionalce pravosudnog i tužilačkog sistema. U cilju obezbeđivanja efikasnog rada u pružanju obuke i drugih usluga definisanih Zakonom o AP-u za svoje korisnike, Akademija pravde je pripremila Plan rada za 2022. godinu, u kojem planu su predstavljeni ciljevi i dinamika ostvarivanja ovih ciljeva za ovu godinu. Davnlod »
 • Program Obuke 2022
  01.01.2022 Program Obuke 2022 Na osnovu podataka Akademije Pravde, iz Programa obuke za 2021. godinu realizovali su se aktivnosti planirane u skladu sa Okvirnim programom 2021-2022, odnosno Programom obuke za 2021. godinu uključujući i druge aktivnosti koje se potom integrišu u nastavni plan i program na zahtev partnera i donatorskih projekata. Davnlod »