Program Rada / Obuke

  • Program Obuke 2020
    01.12.2019 Program Obuke 2020 Program Obuka i za 2020.godinu dolazi kao rezultat procene potreba za obuke za sudije i tužioce i zahteva iz institucija koje administriraju sa sudskim i tužilačkim sistemom i ostalih zahteva iz strateških dokumenata i procesa evrointegracija. Ovaj se program fokusira na profesionalni razvoj korisnika istog, sa posebnim naglaskom na razvoj profesionalnih i međudisciplinskih nadležnosti, i zasniva se na principima transparentnosti, jednakog pristupa i na najvišim standardima za sudske obuke. Davnlod »
  • Plan Rada 2019
    01.03.2019 Plan Rada 2019 U cilju povećanja efikasnosti i efikektivnosti rada i što boljeg funkcionisanja, zasnovane na jasnoj organizacionoj strukturi i planiranju rada, Akademija Pravde je pripremila Godišnji plan rada za 2019. godinu. Davnlod »
  • Program Obuke 2019
    01.01.2019 Program Obuke 2019 Ovaj program ima za cilj utvrđivanje tema obuke, ciljeva, sadržaja obuke za 2019. godinu, a takođe služi kao neka vrsta plana rada za Akademiju u oblasti obuke i drugih aktivnosti u funkciji podizanja stručnih kapaciteta unutar pravosuđa, ali ne uključuje rad Akademije u smislu upravljanja i opšte administracije. Davnlod »