Program Rada / Obuke

  • Plan rada za 2020 godinu 2020
    22.01.2020 Plan rada za 2020 godinu 2020 Cilj Godišnjeg Palana Rada za 2020.godinu je podizanje efikasnosti i efektivnosti rada i što boljeg funkcionisanja zasnovanog na jasnoj organizativnoj strukturi i planiranju rada Akademije Pravde. Davnlod »