Program Rada / Obuke

  • Okvirni Program Obuke 2021-2022
    01.12.2020 Okvirni Program Obuke 2021-2022 Sadržaj Okvirnog Programa Obuke fokusiran je na kontinuiranu obuku, osnovne principe za organizovanje početne obuke za sudije i tužioce koji će biti imenovani, specijalizovane programe obuke, obaveznu obuku, obuku za unapređenje, obuku za rukovodstvo sudova i tužilaštava, obuku za sudsko administrativno osoblje i tužilačke usluge, obuke za trenere, kao i druge aktivnosti na polju istraživanja i publikacija. Davnlod »
  • Plan rada za 2020 godinu 2020
    22.01.2020 Plan rada za 2020 godinu 2020 Cilj Godišnjeg Palana Rada za 2020.godinu je podizanje efikasnosti i efektivnosti rada i što boljeg funkcionisanja zasnovanog na jasnoj organizativnoj strukturi i planiranju rada Akademije Pravde. Davnlod »