Modul – Obligaciono pravo – sedma sesija: Sredstva za obezbeđenje ispunjenja ugovora

Dana 27. marta 2024. godine, Akademija Pravde u okviru Početnog programa, za novoimenovane sudije jedanaeste generacije, sprovodi teorijsku obuku iz m... Više

Modul – Komercijalno pravo – prva sesija: Trgovačka društva

Dana 27. marta 2024. godine, Akademija Pravde u okviru Početnog programa, za novoimenovane sudije jedanaeste generacije, sprovodi teorijsku obuku iz m... Više

Sastanak Upravnog Saveta Akademije Pravde

Dana 26. marta 2024. godine, održan je naredni sastanak Upravnog saveta Akademije pravde, drugi za 2024. godinu. Tačke dnevnog reda za razmatranje bi... Više

Sekvestracija i konfiskacija imovine

Dana 27-28. marta 2024. godine, Akademija Pravde u saradnji sa US-DOJ/OPDAT, u okviru Programa kontinuirane obuke, sprovodi okrugli sto na temu „Sekve... Više

Aktuelna praksa Ustavnog suda u vezi sa praksom ESLJP prema zahtevima iz građanske oblasti

Dana 26. marta 2024. godine, Akademija Pravde u saradnji sa Savetom Evrope, projekat Podrška Ustavnom sudu u primeni i distribuciji standarda Evropsko... Više

Modul: Izvršni postupak, četvrta sesija - Izvršenje preko bankovnih računa - objedinjavanje akata

Dana 15. marta 2024. godine, u okviru Programa Početne obuke Akademija pravde, za novoimenovane sudije jedanaeste generacije, sprovodi teorijsku obuku... Više

OBUKA

E-učenje

E-učenje Pravne Akademije

Više

Biblioteka

E-biblioteka je nova elektronska baza podataka kao pristupačan izvor u AP.

Više

EJTN

Evropska Mreža za Obuku u Pravosuđu

Više

Akademia e Drejtësisë

Mreža prijatelja AP-a

Civilno društvo na Kosovu ima snažnu ulogu u praćenju i podizanju svesti o pitanjima pravosuđa. Snažno partnerstvo između Akademije i civilnog društva je od suštinskog značaja za promovisanje dobrih praksi za sudije, tužioce i pomoćno osoblje u pitanjima koja se odnose na ljudska prava, korupciju, organizovani kriminal, nasilje u porodici i posebno pristup pravdi. Kao podršku ovoj ulozi, Akademija pravde je potpisala Memorandum o razumevanju sa nevladinim organizacijama kroz koji namerava da iskoristi iskustvo i kapacitete svih strana u promovisanju najboljih praksi u službi kosovskog pravosuđa i tužilaštva. Više

Obaveštenja

Obaveštenje o produženju roka konkursa

23-06-2017

Opširnije

Saopštenja za javnost

Poziv za Prijave ERA o mogućnostima stipendiranja za 2024

04-04-2024

Opširnije

Slobodna Radna Mesta

Naziv radnog mesta: Službenik za učenje na daljinu

12-02-2019

Opširnije

PUBLIKACIJE

FOTO GALERIJA

Pogledaj još

VIDEO GALERIJA

Pogledaj još