Struktura

Najviši organ Akademije Pravde je Upravni Savet, čije nadležnosti su propisana zakonom.

Programski Savet je stručni organ koji je posvećen pružanju kvalitetne obuke koju nudi Akademija.

 Direktor Akademije vodi Akademiju Pravde i odgovoran je za administriranje, opšte upravljanje i zakonitosti rada Akademije.

Organizaciona struktura Akademije Pravde je sledeća:


  •         Kancelarija Izvršnog direktora

  •      Departmani i 

  • Divizije