Departmani

 • Departmani i divizije Akademije su: 


          o   Departman za Programe obučavanja:

   

  §  Odsek (divizija) za Početno obučavanje sudija i državnih tužilaca;

  §  Odsek za Kontinuirano obučavanje sudija i državnih tužilaca;

  §  Odsek za obučavanje sudskog i tužilačkog administrativnog osoblja, državnih advokata, advokata i drugih slobodnih profesija;

  §  Odsek za analizu, istraživanja i publikacije.

   

  o   Departman za pravne i opšte usluge:

   

  §  Odsek za pravne usluge i međuinstitucionalnu saradnju;

  § Odsek za Informacionu tehnologiju;

  §Odsek za administrativnu i logističku podršku.

   

  o       Odsek za budžet i finansije;

   

  o       Viši kadrovski službenik.