Brosura

  • Casopisi Pravosudno Pravno Obrazovanje
    27.06.2011 Casopisi Pravosudno Pravno Obrazovanje Kosovski Institut za Pravosudje (KIP) obelezava 10 (deset) godina od svog osnivanja. Rezultati koji su postignuti tokom ovog perioda predstavljaju inspiraciju za ojacanje buducih aktivnosti. Davnlod »