Naucni Casopisi

  • Pravo
    22.07.2013 Pravo Ovaj rad razjašnjava ulogu i položaj šefa države sa uporedne perspektive, kao i zaštitu ove ustavne institucije od neustavnog razrešenja preko ustavih amandmana. Davnlod »